سوابق تحصیلی :

کارشناسی حسابداری از دانشگاه علمی کاربردی میبد

سوابق شغلی :

فروش و حسابداری دفتر کاشی