شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس، در سال ۱۳۹۱ با اهداف عمرانی نظیر : طراحی، ساخت، نظارت، تهیه نقشه و انجام کلیه کارهای ساختمانی، پروژه های تاسیساتی و مرمت آثار تاریخی، تاسیس شد. با هدف گذاری و سعی در اعتلای میهن عزیزمان، مفتخر به اخذ پایه ۲ در مدیریت و اجرا و انبوه سازی در سطح کشور، از وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین سطح ۵ ابنیه و آب، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اخذ گواهی نامه ایمنی شده ایم. پس از تلاش شبانه روزی نیروهای متخصص و مجرب شرکت و جلب اعتماد کارفرمایان و اربابان رجوع، کار را در سه بخش انبوه سازی و بلند مرتبه سازی، معماری داخلی و انجام پروژه های دولتی و عمومی ادامه داده ایم و اینک مفتخریم به اعتماد مردم و مسئولان.