سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه جواد یزد

مهارت‌ها :

گواهی مهارت Dmax