روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه با اعلام رسیدن متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به ۷ میلیون و۴۰۰ هزار تومان، تورم ماهانه مسکن در این ماه را 6.1 درصد اعلام کرد.

 این در حالی است که تورم ماهانه مسکن در تیرماه در گزارش قبلی بانک مرکزی 7.1 درصد گزارش شده بود

 این موضوع نشان می‌دهد اگر چه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مردادماه در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.1 و 62.1 درصد افزایش یافته است، اما شیب تورم ماهانه مسکن روند کاهشی داشته است.