رئیس بنیاد مسکن از ابلاغ مصوبه ساخت 200 هزار واحد مسکونی روستایی با وام 25 میلیون و سود 5 درصد و سفته زنجیره ای از سوی این بنیاد در سال جاری خبر داد. وی گفت: امسال قرار است طرح بازنگری که پروسه ای شبیه طرح هادی است در سه هزار و 448 روستا اجرا شده و در 998 روستا نیز طرح هادی جدید اجرا شود.

رئیس بنیاد مسکن ادامه داد: تاکنون برای 30 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی روستایی، سند مالکیت صادر کرده ایم که امسال برای 200 هزار واحد دیگر این سند صادر خواهد شد. از آنجایی که در سه سال اخیر صدور سند مالکیت شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز به بنیاد مسکن واگذار شده، در مجموع برای 5 هزار و 900 شهر و روستا باید سند مالکیت صادر شود.

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به بهسازی و نوسازی یک میلیون و 630 هزار مسکن روستایی از سوی بنیاد مسکن، اظهار داشت: در طول سالهای گذشته، 350 هزار واحد مسکونی را نیز بازسازی کردیم که مجموعاً به حدود 2 میلیون واحد می رسد. احداث و تعمیر واحدهای مسکونی روستایی از محل 15 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی بوده است.

به گفته تابش، امسال قرار است با وام 25 میلیون تومانی مسکن، 200 هزار واحد مسکونی با سفته زنجیره ای(ضمانت زنجیره ای افراد برای یکدیگر) و سود 5 درصد احداث شود. تضامین لازم را از سازمان برنامه و بودجه اخذ کرده و به بانک مرکزی ارائه داده ایم.

منبع: جوازساخت