سوابق تحصیلی :

لیسانس مهندسی عمران عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

فوق لیسانس مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دکتری مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 سوابق اجرایی :

عضو انجمن مدیریت پروژه ایران

دبیر سابق انجمن انبوه سازان استان یزد

مسئول سابق محاسبات دفتر مهندسی کامران

مسئول سابق دفتر فنی شرکت یزدثمین

سرپرست سابق کارگاه راهسازی شرکت هموار مسیر کویر در اردکان

مدیر عامل سابق و عضوسابق هیئت مدیره شرکت انبوهسازی آشیان سازان مهوار

متخصص طراحی سازه‌های صنعتی

پیمانکار سایت جدید دانشگاه امام جواد

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سوابق آموزشی : 

مدرس دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی میبد

مدرس سازمان نظام مهندسی یزد

مدرس سابق حل تمرین استاتیک برای همه رشته‌ها دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق پژوهشی :

تنظیم سند توسعه پایدار بخش ساختمان شهر یزد

تحریر مقالات متعدد در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

دبیر سابق کمیته علمی نشریه سیمان و بتن دانشگاه علم و صنعت ایران