سوابق تحصیلی :

 کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد یزد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه از دانشگاه آزاد یزد

سوابق شغلی و اجرایی :

سرپرست کارگاه شرکت ظفرسازه یزد در احداث مدرسه مسعود. کارفرما : سازمان نوسازی مدارس یزد

سرپرست کارگاه شرکت ظفر سازه یزد در احداث مجتمع تجاری سامان. کارفرما : شرکت مسکن‌سازان

سرپرست کارگاه شرکت صنعت گستر آفتاب در احداث سایت خوابگاه دانشجویی اردکان. کارفرما : گندله سازی اردکان

سرپرست کارگاه ساخت سوله سایت گندله سازی اردکان

سرپرست دفتر فنی شرکت ماشین‌سازی ویژه در احداث پروژه تصفیه خانه اردکان

سرپرست کارگاه شرکت اترک در احداث خط انتقال آب در پروژه فولاد بافق

سرپرست کارگاه شرکت ایوان کویر یزد در پروژه های آپارتمانی بلوار صیاد شیرازی و دو پروژه خصوصی

سرپرست کارگاه شرکت پارس تکنو در تکمیل ساختمان اداری سازمان بنادر کشوری در جاسک

سرپرست کارگاه پروژه مسکونی سه طبقه آقای مهندس غفوری

سرپرست کارگاه پروزه مسکونی آقای مهندس چیتی