سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق اجرایی :

رییس شورای اسلامی شهر یزد

استاندار اسبق یزد(به مدت 8سال)

مدیرعامل شرکت انبوهسازی آرمان

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالأئمه(ع)

مدیرپروژه مجتمع مسکونی 1000 واحدی امام علی(ع)

عضو شرکت سازنده مجتمع مسکونی آبنوس

عضو هیئت مدیره شرکت جواد

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن جوادالأئمه

رئیس شورای شهر یزد

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد