سوابق تحصیلی :

کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد تفت

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد تفت

سوابق شغلی :

عضو سازمان نظام مهندسی

ناظر معماری شرکت عمران پردیس

ناظر معماری مجتمع مسکونی المپیک

طراحی چند پروژه شخصی سازی

مشارکت با چند شرکت معماری در تهران و اصفهان