سوابق تحصیلی :

کارشناسی حسابداری 

سوابق شغلی :

حسابدار شرکت حسابداری و خدمات مالی صدرا محاسب

انجام امور حسابداری و مالیاتی شرکت‌ها بصورت پروژه‌ای :

  1. شرکت عمرانی ظفرسازه 
  2. پتوی نیلگون
  3. شرکت یارنیک

حسابداری دفتر بازرگانی کاشی و سرامیک

حسابدار شرکت پویا گیتی هوشمند یزد

مسیول برنامه‌ریزی و آموزش دوره‌های حسابداری صدرا محاسب در موسسه آموزش عالی آزاد جواد (ع)