سوابق تحصیلی:

لیسانس کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

سوابق شغلی و اجرایی:

کارمند صنایع ومعادن یزد به مدت ۲ سال

کارمند دادگستری استان یزد به مدت ۴ سال

مدیرعامل شرکت کامپیوتری سرمد‌ایساتیس به مدت ۱۰ سال

مدیر فروش وپشتیبانی تعاونی مسکن جوادالائمه به مدت ۴ سال