سوابق تحصیلی:

کارشناسی عمران، از دانشگاه آزاد کرج

سوابق اجرایی:

معاون سابق سرپرست کارگاه مسکن مهر ماه‌دشت کرج