کسب گواهی استاندارد ایزو ۹۰۰۱(استاندارد مدیریت کیفیت خدمات و تولیدات) به دست مهندسان و متخصصان با تلاش و دانشمند شرکت پایدار سازه سازگار ایساتیس

ضمن تشکر از تمام همکارانمان که خالصانه در این راه ایثار کردند، این موفقیت را به جامعه ساختمان استان یزد و مشتریان عزیز شرکت، تبریک میگوییم