در زمینی به مساحت  ۲۱۰۹ مترمربع و زیر بنای ۱۲،۴۹۵ مترمربع در ۹ طبقه (۶ طبقه روی پیلوت و ۲ طبقه زیر زمین)

مشتمل بر ۳۹ واحد مسکونی به مساحت های ۱۵۰ و ۲۲۰ و ۳۲۰ مترمربع

هچنین این مجموعه دارای سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن ورزش و بازی کودکان و ... می باشد.

وضعیت پیشرفت پروژه :

✅  مرحله گود برداری : تکمیل شد

✅  مرحله بستر سازی خاک : تکمیل شد

✅  مرحله فنداسیون : تکمیل شد

مرحله اجرای اسکلت بتنی‌ : 

✅ ستون و دیوار و سقف طبقه منفی دو تکمیل شد

✅ ستون و دیوار و سقف طبقه منفی یک تکمیل شد

✅ ستون و دیوار و سقف طبقه همکف تکمیل شد

✅ ستون و دیوار و سقف طبقه اول تکمیل شد

✅ ستون و دیوار و سقف طبقه دوم تکمیل شد

ستون و دیوار طبقه سوم در حال اجرا

 

آرشیو تصاویر روند پیشرفت پروژه