در زمینی به مساحت  ۱۳۲۵ مترمربع و زیر بنای ۶،۴۵۲ مترمربع در ۹ طبقه (۷ طبقه روی پیلوت و  یک طبقه زیرزمین)

مشتمل بر ۲۵ واحد مسکونی به مساحت‌های  ۱۲۰ و ۱۵۰ مترمربع.

هچنین این مجموعه دارای سالن اجتماعات، سالن ورزش و بازی کودکان می‌باشد.

وضعیت پیشرفت پروژه  :

مرحله گود برداری : تکمیل شد

مرحله بستر سازی خاک : تکمیل شد

مرحله فنداسیون : تکمیل شد

مرحله اجرای اسکلت بتنی‌ : تکمیل شد

✅ مرحله تیغه چینی : تکمیل شد

مرحله اجرای تاسیسات مکانیکی و برق : طبقات تکمیل شد، سایر موارد در حال اجرا

✅ اجرای لوله‌کشی گاز : تکمیل شد

مرحله فوم بتن واحدها : تکمیل شد

نمای ساختمان : تکمیل شد

کانال کشی کولر : طبقه پنجم در حال اجرا، سایر طبقات تکمیل شد

نصب کلکتور : تکمیل شد

اجرای لوله‌های اگزاست‌فن : اتمام اجرای رایزر

✅ اجرای لوله مسی و کابل و درین کولر گازی : تکمیل شد

اجرای سیمان سفید وید (نورگیر) : تکمیل شد

✅ کاشیکاری کمد دیواری و آشپزخانه : تکمیل شد

کاشیکاری سرویس بهداشتی : سایر طبقات تکمیل شد، طبقه پنجم و ششم درحال اجرا

✅ سنگ بغل‌پله : تکمیل شد 

✅ جوشکاری لوله‌های آتش‌نشانی : تکمیل شد

گچ‌کاری ته‌کش : سایر طبقات تکمیل شد. طبقه ششم در حال اجر

گچ کاری ته‌کش دستگاه پله : درحال اجرا

✅ سنگ کف بالکن : تکمیل شد

برق کشی : طبقه اول تا سوم تکمیل شد، طبقه چهارم درحال اجرا

تیغه چینی داکت‌ها : در حال اجرا

فلاشینگ : طبقه پنجم و هفتم در حال اجرا، سایر طبقات تکمیل شد

سرامیک کف واحدها : طبقه اول و دوم تکمیل شد، طبقه سوم و پنجم در حال اجرا

نصب پنجره‌های دوجداره : در حال اجر

کناف کاری سقف واحدها : طبقه اول و دوم تکمیل شد، طبقه سوم در حال اجرا

 

آرشیو تصاویر روند پیشرفت پروژه