در زمینی به مساحت  ۱۳۲۵ مترمربع و زیر بنای ۶،۴۵۲ مترمربع در ۹ طبقه (۷ طبقه روی پیلوت و  یک طبقه زیرزمین)

مشتمل بر ۲۵ واحد مسکونی به مساحت‌های  ۱۲۰ و ۱۵۰ مترمربع.

هچنین این مجموعه دارای سالن اجتماعات، سالن ورزش و بازی کودکان می‌باشد.

وضعیت پیشرفت پروژه  :

مرحله گود برداری : تکمیل شد

مرحله بستر سازی خاک : تکمیل شد

مرحله فنداسیون : تکمیل شد

مرحله اجرای اسکلت بتنی‌ : تکیمل شد

مرحله تیغه چینی : تکمیل شد

مرحله اجرای تاسیسات مکانیکی و برق : طبقات تکمیل شد، سایر موارد در حال اجرا

اجرای لوله‌کشی گاز : تکمیل شد

مرحله فوم بتن : تکمیل شد

مرحله سیمانکاری و سیمان سفید نمای چهارم : تکمیل شد

نمای ساختمان : در حال اجرا (طبقه سوم) 

کانال کشی کولر : طبقه یک تا چهار تکمیل شد، طبقه پنجم و ششم و هفتم در حال اجرا

نصب کلکتور : طبقه هفتم در ال اجرا

اجرای لوله‌های اگزاست‌فن : طبقه چهلرم در حال اجرا

اجرای لوله مسی و کابل و درین کولر گازی : تا طبقه چهارم تکمیل شد، طبقه پنجم در حال اجرا

اجرای سیمان سفید وید (نورگیر): تکمیل شد

کاشیکاری کمد دیواری : طبقه اول در حال اجرا

کاشیکاری بغل‌پله : درحال اجرا

جوشکاری لوله‌های آتش‌نشانی : طبقه دوم در حال اجرا

آرشیو تصاویر روند پیشرفت پروژه