در زمینی به مساحت  ۱۳۲۵ مترمربع و زیر بنای ۶،۴۵۲ مترمربع در ۹ طبقه (۷ طبقه روی پیلوت و  یک طبقه زیرزمین)

مشتمل بر ۲۵ واحد مسکونی به مساحت‌های  ۱۲۰ و ۱۵۰ مترمربع.

هچنین این مجموعه دارای سالن اجتماعات، سالن ورزش و بازی کودکان می‌باشد.

وضعیت پیشرفت پروژه  :

✅ مرحله گود برداری : تکمیل شد

✅ مرحله بستر سازی خاک : تکمیل شد

✅ مرحله فنداسیون : تکمیل شد

✅ مرحله اجرای اسکلت بتنی‌ : تکمیل شد

✅ مرحله تیغه چینی : تکمیل شد

مرحله اجرای تاسیسات مکانیکی و برق : طبقات تکمیل شد، سایر موارد در حال اجرا

✅ اجرای لوله‌کشی گاز : تکمیل شد

✅ مرحله فوم بتن : تکمیل شد

✅ مرحله سیمانکاری و سیمان سفید نمای چهارم : تکمیل شد

نمای ساختمان : در حال اجرا (طبقه هفتم) ترمو وود نما تکمیل شد

کانال کشی کولر : طبقه یک تا چهار تکمیل شد، طبقه پنجم و ششم و هفتم در حال اجرا

✅ نصب کلکتور : تکمیل شد

✅ اجرای لوله‌های اگزاست‌فن : اتمام اجرای رایزر

اجرای لوله مسی و کابل و درین کولر گازی : تا طبقه چهارم تکمیل شد، طبقه پنجم در حال اجرا

✅ اجرای سیمان سفید وید (نورگیر): تکمیل شد

کاشیکاری کمد دیواری و آشپزخانه : سایر طبقات تکمیل شد، طبقه ششم درحال اجرا

کاشیکاری سرویس بهداشتی : تا طبقه چهارم تکمیل شد، طبقه پنجم و هفتم در حال اجرا

سنگ بغل‌پله : درحال اجرا

جوشکاری لوله‌های آتش‌نشانی : تا طبقه پنجم تکمیل شد، سایر طبقات در حال اجرا

گچ‌کاری ته‌کش : تا طبقه دوم تکمیل شد، طبقه سوم و چهارم در حال اجر

ا

آرشیو تصاویر روند پیشرفت پروژه