سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و هنر یزد

مهارت‌ها :

گواهی HSE از فنی حرفه‌ای