سوابق تحصیلی :

کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد یزد