سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه جواد یزد

مهارت‌ها:

گواهی HSE از اداره کار