شرکت انبوه سازی سازگار ایساتیس با دارا بودن سطح دو انبوه سازی ، در حال احداث پروژه آپارتمانی روژانو که شامل 9 طبقه و 39 واحد می باشد.

آدرس این پروژه : بلوار جهاد جنب مجتمع سپهر