Alternate Text

شرکت پایدارسازه سازگار ایساتیس

1398/11/27 :

پروژه آپارتمانی مسکونی اسپیدار2

شرکت انبوه سازی سازگار ایساتیس با دارا بودن سطح دو انبوه سازی ، در حال احداث پروژه آپارتمانی اسپیدار 2  که شامل 9 طبقه و 39 واحد می باشد.
پروژه اسپیدار2
پروژه اسپیدار2
جمع آوری نخاله ساختمانی از محل پروژه
جمع آوری نخاله ساختمانی از محل پروژه
ساخت رمپ ورودی گود -لایه اول
ساخت رمپ ورودی گود -لایه اول
خاکبرداری گود -لایه اول
خاکبرداری گود -لایه اول
کنترل خاکبرداری توسط نقشه بردار
کنترل خاکبرداری توسط نقشه بردار
خاکبرداری گود -لایه دوم
خاکبرداری گود -لایه دوم
ساخت ادامه رمپ ورودی گود -لایه دوم وسوم
ساخت ادامه رمپ ورودی گود -لایه دوم وسوم
نصب حصار موقت کارگاه
نصب حصار موقت کارگاه
خاکبرداری گود- لایه سوم
خاکبرداری گود- لایه سوم
تخلیه خاک مخلوط جهت بستر سازی کف گود
تخلیه خاک مخلوط جهت بستر سازی کف گود
تخلیه آهک  جهت  عملیات شفته آهک کف گود
تخلیه آهک جهت عملیات شفته آهک کف گود
عملیات شفته آهک کف گود به ضخامت 1 متر -مرحله اول
عملیات شفته آهک کف گود به ضخامت 1 متر -مرحله اول
خاکبرداری محل نصب دستگاه پله گود
خاکبرداری محل نصب دستگاه پله گود
خاکبرداری رمپ ورودی گود
خاکبرداری رمپ ورودی گود
انتقال بیل بکهو به داخل گود جهت خاکبرداری و عملیات شفته آهک
انتقال بیل بکهو به داخل گود جهت خاکبرداری و عملیات شفته آهک
خاکبرداری باقیمانده رمپ توسط بیل بکهو
خاکبرداری باقیمانده رمپ توسط بیل بکهو
نصب حصار اطراف کارگاه
نصب حصار اطراف کارگاه
انتقال بیل مکانیکی به داخل گود جهت اصلاح ابعاد
انتقال بیل مکانیکی به داخل گود جهت اصلاح ابعاد
اصلاح ابعاد گود توسط بیل مکانیکی
اصلاح ابعاد گود توسط بیل مکانیکی
انجام عملیات بتن ریزی مگر
انجام عملیات بتن ریزی مگر
انجام عملیات بتن ریزی مگر
انجام عملیات بتن ریزی مگر
شروع نصب دستگاه پله گود
شروع نصب دستگاه پله گود
نصب دستگاه پله گود
نصب دستگاه پله گود
پیاده کردن نقشه فونداسیون
پیاده کردن نقشه فونداسیون
کندن چاهک آسانسور
کندن چاهک آسانسور
پایان کندن چاهک آسانسور
پایان کندن چاهک آسانسور
شروع آرماتور بندی فونداسیون
شروع آرماتور بندی فونداسیون
آرماتوربندی فونداسیون
آرماتوربندی فونداسیون
آرماتوربندی فونداسیون
آرماتوربندی فونداسیون

نام :
ایمیل :
متن نظر :